روز شما بخیر دوستان عزیز، با یک مقاله دیگر در حوزه نشریه و مقاله در خدمتتان هستیم. همانطور که می دانید انتخاب نشریه یا ژورنال معتبر برای چاپ مقاله امری بسیار مهم است که توجه کردن به آن نقش بسزایی در سابقه علمی شما دارد.  کلیک روی لینک زیر می توانید فهرست نشریات نامعتبر و جعلی حاضر در   بانک اطلاعاتی نشریات کشور را دریافت نمایید.

این فهرست شامل دو بخش است:

۱- نشریات نامعتبری که اغلب در یکی از نمایه های بین المللی حضور دارند اما از کیفیت لازم برخوردار نیستند.

۲- نشریات جعلی، که نشریۀ اصلی و صحیح آن اغلب در یکی از نمایه های بین المللی حضور دارد ونشریۀ جعلی سعی کرده خود را به عنوان نشریه اصلی جلوه دهد.

ویژگی های نشریات معتبر خارجی | بین المللی

شهرت و اعتبار شهرت و اعتبار ناشر، سردبیر و هیئت تحریریه یک مجله یکی از عوامل اصلی در سنجش کیفیت آن مجله است.

وابستگی و تخصص سردبیر مجله مشخص باشد.

وابستگی دانشگاهی، پژوهشی و یا انجمنی ناشران به عنوان عامل مهم در پذیرش یک مجله به عنوان مجله می معتبر شرط لازم است.

اعضای هیئت تحریریه باید وابستگی بین المللی متنوع داشته باشند. این امر بدان معنی است که یک نشریه زمانی بین المللی است که اعضای آن از کشورهای مختلف و صاحب نظر در موضوع مجله باشند.

اعضای هیئت تحریریه باید دارای هویت واقعی و نه جعلی باشند. برخی اعضای هیئت تحریریه مجلات دارای هویت های جعلی با وابستگی دانشگاه های معتبر هستند.

اعضای هیئت تحریریه دارای تخصصی مرتبط با حوزه و دامنه می مجلات باشند.

دامنه و حوزه ی مجله

دامنه و حوزه می تخصصی مجله باید کاملا مشخص و مرتبط با تخصص نویسنده باشد. مگر آن که مجله در حوزه می میان رشته ای بود و مقاله نویسنده نیز میان رشته ای باشد. در مورد مقالات فرهنگی این امر مستثنی است.

زمان فرآیند داوری 

متوسط زمان داوری باید معقول باشد. متوسط میانگین درج مقاله تا پذیرش یا رد و نیز از زمان پذیرش تا انتشار بسیار مهم است. 

دوره ی انتشار

چنانچه تعداد دوره های انتشار مجله در یک دوره معین انتشار نشریه بسیار زیاد باشد، آن مجله مورد ابهام است.

نمایه های استنادی

چنانچه مقالات مجله در بانک های اطلاعاتی مرتبط با حوزه یا پایگاه های اطلاعاتی استنادی نظیر اسکوپوس و وب آف ساینس نمایه شود به عنوان شاخص مهم اعتبار تلقی می شود. با این وجود همواره تمامی مجلات در پایگاه های استنادی معتبر نیستند و نویسندگان باید دیگر ویژگی های یک مجله معتبر را در نظر گیرند.

قدمت مجله چنانچه سال های متمادی یک نشریه در حال انتشار منظم است، می تواند به عنوان معیاری از پذیرش آن از سوی جوامع دانشگاهی باشد. داشتن بایگانی مرتب و در دسترس بودن آنها نیز بر اعتبار مجله می افزاید. چنانچه یک نشریه دارای وقفه های طولانی مدت در انتشار است، این امر به عنوان یک نقطه منفی محسوب می شود. استانداردهای ویراستاری چنانچه مجله دارای دستورالعمل های واضحی برای نگارش از سوی نویسندگان باشد، می تواند به عنوان مجله معتبر در نظر گرفته شود. بنابراین عباراتی نظیر * Instructions to Authors” می تواند در اعتبار یک مجله موثر باشد. ظاهر و کیفیت مقالات قبلی منتشر شده نیز می تواند به عنوان معیاری از علمی پژوهشی بودن یک نشریه به حساب آید.

امکان تعقیب فرآیند داوری مقاله یک نشریه از سوی نویسنده می مورد نظر، می تواند معیاری مهم در اعتبار سنجی مجله باشد. داشتن سامانه و سایت مناسب و شفاف در خصوص کلیه موارد مرتبط با مجله از قبیل آرشیو و ….. نرخ پذیرش

نرخ پذیرش مجلاتی که دارای اعتبار نیستند، بسیار زیاد است. به گونه ای که تعداد زیادی مقاله و با زمان کم در هر شماره منتشر می کنند. در حالیکه مجلات با کیفیت بهترین مقالات را به صورت گزینشی در هر شماره به چاپ می رسانند.

هزینه

برخی مجلات حق الزحمه ای برای درج (سابمیت)، حق الزحمه ای برای پذیرش، حق الزحمه ای برای صفحات و استفاده از تصاویر رنگی و با فرمت های رسانه ای خاص دریافت می کنند که در صورت وجود برخی دیگر از عوامل تردید می تواند بر عدم اعتبار مجله بیفزاید. البته این یک قانون کلی نیست و برای تمام مجلات در نظر گرفته نمی شود.

حقوق نویسندگان

وب سایت یک مجله باید به لحاظ اطلاعات مرتبط با حق مولف اثر و نویسنده بررسی شود. در صورت درج مطالبی نظیر حق مولف و نحوه ی استفاده از مقالات، تایید رعایت اخلاق پژوهشی اعتبار مجله افزایش می یابد.

نوع انتشار

برخی مجلات تنها انواع خاصی از مقالات را مورد پذیرش قرار می دهند. بنابراین حتما مجلات دارای مقالات پژوهشی انتخاب

شوند.

پست الکترونیکی یک نشریه چنانچه آدرس ایمیل یک نشریه وابستگی به موتورهای جستجوی عمومی نظیر گوگل یا یاهو باشد، از مجلات معتبر به حساب نمی آید. وابستگی آدرس پست الکترونیکی یک مجله به سازمان پژوهشی با دانشگاهی و یا انجمنی می تواند دلیلی بر اعتبار یک نشریه باشد. داشتن وب سایت با دامنه معتبر به همراه اطلاعات کامل مجله و امکان ارسال مقاله و داوری های آن از راه همان وب سایت بر اعتبار مجله می افزاید.

قرار نداشتن در لیست ژورنال های نامعتبر

قبل از ارسال مقاله به یک ژورنال ISI ابتدا لیست ژورنال های نامعتبر (Blacklist) وزارت علوم و وزارت بهداشت را مطالعه کرده و از نبودن نام ژورنال مورد نظرتان در این لیست مطمئن شوید.

نتیجه نهایی در رابطه با انتخاب ژورنال های معتبر خارجی

با توجه به آنچه در بالا گفته شد و همچنین توجه به نکات دیگری در رابطه با کیفیت مجلات، شما می توانید یک مجله مناسب برای چاپ مقاله خود انتخاب نمایید. فراموش نکنید که کار علمی شما که ماهها بر روی آن زحمت کشیده اید در این مرحله به ثمر می نشیند، بنابراین در انتخاب مجله عجله نکرده و با دقت عمل نمایید. برای راهنمایی بیشتر میتوانید به فهرست ژورنال های معتبر ISI به همراه Impact Factor آن ها مراجعه کنید .

لینک های مرتبط