آزمون گرامر EPT - شماره ۱

با عرض سلام و احترام
موسسه آرمان پژوهان در راستای خدمت رسانی به دانشجویان دکتری تخصصی مفتخر است برای اولین بار در ایران اقدام به برگزاری آزمون های آنلاین در حوزه آموزش EPT کند. امید است این تلاش و خدمت مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد .

آرمان پژوهان
اولین مرکز تخصصی دکتری ایران

آزمون گرامر EPT - شماره ۲

این آزمون برگرفته شده از نکات گرامری آموزش داده شده در گروه آرمان پژوهان می باشد.

طریقه پاسخ دهی به سوالات بدین صورت است:
فرد متقاضی باید گزینه ای که از لحاظ ساختاری به اشتباه در متن سوال وجود دارد را شناسایی و انتخاب نماید.
یادآور می شود گزینه ها در بین پرانتز گنجانده شده و عدد پس از پرانتز نشانه عدد گزینه است

با سپاس فراوان
آرمان پژوهان
اولین مرکز تخصصی دکتری ایران

آزمون گرامر EPT - شماره ۳

این آزمون برگرفته شده از نکات گرامری آموزش داده شده در گروه آرمان پژوهان می باشد.

طریقه پاسخ دهی به سوالات بدین صورت است:
فرد متقاضی باید گزینه ای که از لحاظ ساختاری به اشتباه در متن سوال وجود دارد را شناسایی و انتخاب نماید.
یادآور می شود گزینه ها در بین پرانتز گنجانده شده و عدد پس از پرانتز نشانه عدد گزینه است

با سپاس فراوان
آرمان پژوهان
اولین مرکز تخصصی دکتری ایران

آزمون گرامر EPT - شماره ۴

این آزمون برگرفته شده از نکات گرامری آموزش داده شده در گروه آرمان پژوهان می باشد.

طریقه پاسخ دهی به سوالات بدین صورت است:
فرد متقاضی باید گزینه ای که از لحاظ ساختاری به اشتباه در متن سوال وجود دارد را شناسایی و انتخاب نماید.
یادآور می شود گزینه ها در بین پرانتز گنجانده شده و عدد پس از پرانتز نشانه عدد گزینه است

با سپاس فراوان
آرمان پژوهان
اولین مرکز تخصصی دکتری ایران

آزمون گرامر EPT - شماره ۵

این آزمون برگرفته شده از نکات گرامری آموزش داده شده در گروه آرمان پژوهان می باشد.

طریقه پاسخ دهی به سوالات بدین صورت است:
فرد متقاضی باید گزینه ای که از لحاظ ساختاری به اشتباه در متن سوال وجود دارد را شناسایی و انتخاب نماید.
یادآور می شود گزینه ها در بین پرانتز گنجانده شده و عدد پس از پرانتز نشانه عدد گزینه است

با سپاس فراوان
آرمان پژوهان
اولین مرکز تخصصی دکتری ایران