معرفی آزمون IELTS

قبولی در آزمون IELTS می­تواند راهگشای فرصت های بسیاری باشد. از مدرک آیلتس می توان برای زندگی، تحصیل و کار در ۱۳۵ کشور جهان استفاده کرد. همچنین در کشورهایی که در امور مهاجرین از آن استفاده می کنند، تنها مدرک مورد قبول برای مهاجرت به حساب می آید. آزمون آیلتس نیز به مدت ۲ سال اعتبار دارد.

آزمون IELTS چهار مهارت شنیداری، گفتاری، نوشتاری و درک مطلب را مورد سنجش قرار می­ دهد. نمره ­ی هر یک از این بخش­ها از ۹ محاسبه می­شود و میانگین آن نیز یک نمره­ ی کل از ۹ می­باشد نمره­ ی ۶ به بالا خوب محسوب می­شود.

ساختار آزمون IELTS

 • شنیداری

  زمان: حدوداً ۳۰ دقیقه

  تعداد سؤال: دفترچه‌ای حاوی ۴۰ سؤال در ۴ بخش

   نوار Listening فقط یکبار پخش می‌شود.

  قبل از پخش نوار فرصت دارید تا سؤالها را مرور کنید.

  پس از پایان یافتن هر بخش، فرصت دارید تا جوابهای خود را بازبینی نمایید.

  پاسخها باید در دفترچه سوالات نوشته شود.

  با پایان گرفتن نوار ده دقیقه فرصت دارید تا جوابها را از دفترچه سوالات به پاسخنامه منتقل نمایید.

  دو بخش اول شامل موضوعاتی اجتماعی است و مکالمه بین دو یا چند نفر می‌باشد.

  دو بخش دوم شامل موضوعاتی دانشگاهی است. یک مکالمه حداکثر چهار نفره و یک کنفرانس، تشکیل دهنده این بخشها هستند.

 • خواندن

  زمان: ۶۰ دقیقه برای ۴۰ سؤال

  دفترچه حاوی متون که جمعاً ۲۰۰۰ تا ۲۷۰۰ کلمه دارند به داوطلب داده می‌شود.

 • نوشتاری

  زمان: ۶۰ دقیقه

  برای دو موضوع باید انشاء بنویسید.

  در موضوع اول (Task 1) باید نامه‌ای به شخصی فرضی بنویسد و در آن مسئله یا مشکلی را شرح دهید. نامه شما باید حداقل ۱۵۰ کلمه داشته باشد. اگر نامه‌ای کمتر از ۱۵۰ کلمه داشته باشد، از آن نمره کم خواهد شد. بهتر است ۲۰ دقیقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهید.

  درموضوع دوم (Task 2) باید نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به یک مسئله بیان کنید و باید حداقل ۲۵۰ کلمه در مورد آن بنویسید. اگر انشائی کمتر از ۲۵۰ کلمه داشته باشد، از آن نمره کم خواهد شد. بهتر است ۴۰ دقیقه از وقت را به موضوع دوم اختصاص دهید.

 • گفتاری

  بخش صحبت کردن که زمان ۱۱ تا ۱۴ دقیقه می‌باشد، یک امتحان به صورت مصاحبه رو در رو می‌باشد و شامل سه بخش است.

  بخش اول ۴ تا ۵ دقیقه بطول می‌انجامد و متقاضی باید به سوالات عمومی و شخصی در مورد محل زندگی، شغل، وضعیت خانوادگی و علایق خود جواب دهد.

  در بخش دوم باید به مدت ۲ دقیقه در مورد موضوعی که به شما داده می‌شود صحبت کنید. قبل از آن یک دقیقه فرصت دارید تا در مورد موضوع فکر کنید و یادداشت بردارید. پس از پایان ۲ دقیقه، به یک یا دو سؤال در مورد موضوع صحبتتان باید پاسخ دهید. مهم نیست به تمام سوالات روی کارت پاسخ دهید، اما باید بتوانید از آن‌ها استفاده کرده و تا دو دقیقه به صحبت خود ادامه دهید.

  در بخش سوم به مدت ۴ تا ۵ دقیقه با مصاحبه‌کننده صحبت خواهید کرد. محور گفتگوی شما موضوعی است که در بخش دوم به آن پرداخته‌اید.

منابع آزمون IELTS

 • Writing for IELTS Collins

 • Speaking for IELTS Collins

 • Reading for IELTS Collins

 • Listening for IELTS Collins

 • Vocabulary for IELTS Collins

 •  Merriam-Webster’s Vocabulary Builder